top of page

הכירו את צוות המורים הפרטיים המנצח של מתיקולוס 

צוות המורים הפרטיים שלנו נבחר בקפידה. המורים הנבחרים בעלי רוח צעירה וחיובית, מסוגלות טכנולוגית, סבלנות ויכולת קשב חיבור מוכח לתלמידים בהווה, אהבה למקצוע המתמטיקה בפרט ואהבה להוראה וללמידה מתמדת ככלל. כל מורה שנבחר,עובר את מערכת הסינון הבאה: בדיקת עבר פלילי, בדיקת קו"ח והמלצות מקצועיות,ראיון אישי ושיעורים לדוגמא. מערכת הדירוג שלנו מסייעת למורים לשפר את איכות ההוראה שלהם ולשמר את הטעון שימור.מערכת דירוג המורים מחולקת לקטגוריות הבאות: מקצועיות, תקשורת, דייקנות, זמינות, מוכנות לשיעור 

Natalie Giusto

Natalie Giusto

Account for elementary school

Dan Rubato

Dan Rubato

Mathematics for the Division

Kobi Palombo

Kobi Palombo

Mathematics for matriculation

Thelma Da Capo

Thelma Da Capo

Mathematics for students

bottom of page